Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2013

umbrelles
Dealey: Dorin, co ty mówisz, Jezu!
Dorin: Nie wiem... Otwieram usta i jedzie... Po prostu leci... Przepraszam.
Dealey: Dorin, Dorin... Już teraz rozumiem, dlaczego Ken za tak szaleje za tobą... Po prostu otwierasz usta.. i jedzie!
(Rewers&Kołaczkowska)  
Odcinek 86
umbrelles
Przepraszam cię bardzo Dorin, może to zabrzmi głupio, ale na pierwszy rzut oka to on nie zasługuje na miłość, tylko na troskę..."
— Jonathan Owens
Reposted fromestrachan estrachan viaspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
1469 3925 500
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
- Czy ty masz jakąś orientację seksualną konkretną?
- Mam dwie i pracuję nad trzecią. 
— Spadkobiercy
Reposted fromrani rani viaspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Byłbym gotów przyznać ci rację, gdybym zrozumiał o czym mówisz...
— Jonathan Owens (Andrus), Spadkobiercy
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Dorin, wróć do Kena. Pasowaliście do siebie jak... dwa ziemniaki.
— George Owens (Górski), Spadkobiercy
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Dorin: Ojcze... Ojcze, czy ty nie widzisz... Ja nie rozumiem. Jak to się dzieje, że ty, dorosły człowiek, nie widzisz, że ktoś się z ciebie ewidentnie nabija??
George: Mój Boże, tato, słyszałeś, co ona powiedziała? Że jesteś GŁUCHY i ŚLEPY! Ja bym w życiu tak nie powiedział...
(Kołaczkowska&Górski)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
George: To i tak było o klasę lepiej, niż.... co tu się działo....
Ken: No już, AKURAT...
Dorin: ......Świetnie się obroniłeś, Ken.
George: Nic tak nie dokuczy, jak słowo "akurat".
Ken: Mam ciętą ripostę i tego się będę trzymał.
George: Akurat.
(Górski&Kamiński&Kołaczkowska)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Trzeba mieć szacunek do człowieka i dokończyć zdanie, które się zaczęło.
— Dorin Owens (Kołaczkowska), Spadkobiercy
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Warren: Co się stało?
George: Cielę oknem wyleciało!
(Tremiszewski&Górski)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Boom boom boom, let's go back to my room...
— Ken Heighly (Kamiński), Spadkobiercy
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Dealey: Dorin, co ty mówisz, Jezu!
Dorin: Nie wiem... Otwieram usta i jedzie... Po prostu leci... Przepraszam.
Dealey: Dorin, Dorin... Już teraz rozumiem, dlaczego Ken za tak szaleje za tobą... Po prostu otwierasz usta.. i jedzie!
(Rewers&Kołaczkowska)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Ken: Ja chcę zachować godność. Chcę, biorąc ten ślub, zachować godność. Ja chcę Dorin dać szczęście, a nie chcę dawać jej pieniądzy. Owszem, może kiedyś jeśli zarobię, dam jej pieniądze, ale teraz chodzi mi o szczęście, o miłość!
Jonathan: Ej nie przesadzaj, żenisz się z moją córką i chcesz zachować godność... Co ty opowiadasz...
(Kamiński&Andrus)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
umbrelles
Wolf: Pani chce wyjść za mąż.
Dorin: Tak, a ty Ken?
Ken: No.. ja bym się wolał ożenić...
(Siudym&Kołaczkowska&Kamiński)
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl